JUNIOR COLLEGE
Mrs.Tanveer Mohd. Khan
Mrs. Aafreen R . Shaikh [ Supervisor ]
Mrs. Chaya J. Nair
Mrs.Tanveer Mohd. Khan
Mrs. Khan Tasnim Kauser
Mr.Shaikh Muslehuddin
Mr. Shaikh Usman Sajjad
Mrs. Shaikh Shaista Qusair
Mr.Tahseen Ahmad
Mrs. Ruby Richard Paul
Mr. Savkare Vijay B.
Mrs. Rukhsar Mohd Rafiq Shaikh
Mr. Rizwan Bashir Shah
Ms. Barambhia Razia Abdul