JUNIOR COLLEGE
Mrs.Tanveer Mohd. Khan
Mrs. Aafreen R . Shaikh [ Supervisor ]
Mrs. Chaya J. Nair
Mrs.Tanveer Mohd. Khan (V.P. Junior College)
Mrs. Khan Tasnim Kauser
Mr.Shaikh Muslehuddin
Mr. Shaikh Usman Sajjad
Mrs. Shaikh Shaista Qusair
Mr. Mohammed Islam M Ismail
Mrs. Shamim Owais Qureshi
Mr.Tahseen Ahmad
Mrs. Ruby Richard Paul
Mr. Savkare Vijay B.
Ms. Minaxi K. Dedia
Mrs. Rukhsar Mohd Rafiq Shaikh
Mr. Rizwan Bashir Shah
Ms. Barambhia Razia Abdul (Economics Department)